Elektro Magazine – Spring 2013 – Eric Prydz Cover Story